الزامات حمایت از شعار سال

حسن رشوند

فلسفه نامگذاري سال‌ها از ابتكارات ارزنده رهبر معظم انقلاب اسلامي از دهه 1370 تاكنون است. اين نامگذاري‌ها از نگاه فاخر و شناخت عميق ايشان از نيازها و ضرورت‌هاي جامعه منبعث مي‌شود كه معظم له را هر سال به سمت شعاري براي سال جديد سوق مي‌دهد. در شعار امسال كه به سال حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شد، بار ديگر رهبري انقلاب در كنار مطرح كردن مباحث اقتصادي در سال‌هاي اخير همچون اقتصاد مقاومتي، اشتغال و ... و توجه دادن مسئولان به اين مباحث مهم براي برون رفت از چالش‌هاي موجود، همانند شعارهاي سال‌هاي دهه 1370 همچون «وجدان كاري و انضباط اقتصادي»، همزمان مردم و مسئولان را در شعار سال جديد خطاب قرار دادند.
در نامگذاري امسال، چند نكته حائز اهميت است:

1- در سال‌هاي اخير رهبر معظم انقلاب تلاش داشته‌اند با نگاه جامع، اقتصاد را جبهه جديد و اصلي‌ترين صحنه تخاصم و تقابل دشمن با نظام اسلامي و ملت ايران معرفي كنند و واضح است كه تمام تلاش دشمن باز كردن جبهه‌هاي متعدد و البته وسيع و تلاش براي برهم زدن اولويت‌هاي نظام در افق 1404 و نظام فكري جمهوري اسلامي و عدم تخصيص بهينه منابع و توان دروني به اولويت‌هاي حقيقي است. از اين روست كه سكاندار كشتي انقلاب، با درايت هميشگي و بدون فوت وقت و در گير شدن با جبهه‌هاي ساختگي يا با اولويت كمتر، جبهه هدف‌گذاري شده دشمن را شناسايي كرده و مكرر چند سال است نهيب بر مي‌آورند كه مراقب تنگه‌هاي نفوذ دشمن باشيم.
2- نامگذاري سال‌هاي اخير از يك قاعده جامعيت نگري پيروي مي‌كند. بدان مفهوم كه تمام عناوين سال‌هاي اخير كه حوزه فرهنگ اقتصاد و مصرف را نشانه مي‌گيرد، همه آنها اجزايي از يك شبكه مفهومي است؛ بدان معني كه بايد يك خط پدافندي را در مقابل دشمن آرايش داد تا هم در مقابل هجمه‌هاي او تاب مقاومت داشت، هم مسير پيشرفت كشور را بيشتر فراهم نمود. بنابراين وقتي گفته مي‌شود حمايت ازكالاي ايراني، در واقع منظور حمايت از كار ايراني، حمايت از كارگر ايراني، حمايت از سرمايه ايراني، حمايت از كارخانه، توليد ملي، خانواده ايراني، اقتصاد ايراني و در واقع تقويت وجهه ملي كه موجبات عزت نظام اسلامي را فراهم مي‌آورد و با يك همگرايي ملي كشور را از چالش‌هاي بيشتر نجات مي‌دهد، است.
3- حمايت از كالاي ايراني فراتر از ترجيح خريد محصولات توليدي داخلي است. در حقيقت رهبري معظم انقلاب با انتخاب اين نام قصد داشتند تعصب به ساخت كشور و اشاعه و ترويج اين تفكر و تلاش براي ايجاد فضا و وجهه مثبت براي ساخت و استحكام دروني را دنبال مي‌كنند.
دلايل زيادي وجود دارد كه كالاي ايراني در اين شرايط سختي كه دشمن با همه عده و عده خود به ميدان آمده تا نظام مستقل جمهوري اسلامي را به زانودر آورد، مي‌تواند نسخه نجات بخش كشور باشد و در نهايت اقتصاد مقاومتي را در اين كشور محقق سازد. در اين نوشتار كوتاه، 15 دليل را براي حمايت از كالاي ايراني، آن‌هم در چنين شرايطي مي‌توان بر شمرد:

1- چرخ صنايع و توليد ملي با حمايت از كالاي ايراني به حركت در خواهد آمد.
2- اشتغال را براي جوان ايراني به ارمغان خواهد آورد. اگر آمار حدود 12 ميليون بيكار را در كشور بپذيريم و نگران حدود يك ميليون جوان فارغ التحصيل دانشگاه‌ها در سال و ضرورت اشتغال آنها باشيم حتماً بايد به‌دنبال نسخه حمايت از كالاي ايراني براي بازگشت چرخ توليد و اشتغال اين جمعيت قابل توجه در كشور بود.
3- حمايت از كالاي ايراني در آمد كشور را افزايش مي‌دهد و زمينه را براي فعاليت عمراني بيشتر در كشور فراهم مي‌كند.
4- قاچاق كالا را كاهش خواهد داد. امروز با وجود تلاش‌هايي كه براي جلوگيري از قاچاق كالا شده است ما با يك رقم 12 ميليارد دلاري قاچاق كالا مواجه هستيم. اين رقم را اگر با دلار 4800 تومان فعلي محاسبه كنيم بدان معني است كه بيش از 57 هزار ميليارد تومان در سال قاچاق صورت مي‌گيرد و اين يعني سهم هرخانواده ايراني از اين پول حدود 250 هزار تومان در سال خواهد بود. اين قاچاق يعني 25 درصد واردات كشور و 50 درصد در آمد نفتي ما در سال و 100 بودجه عمراني سالانه كشور. 5- حمايت از كالاي ايراني مانع از واردات كالاي مصرفي مي‌شود كه تماماً در داخل توليد مي‌شود ولي به دليل واردات آنها از خارج، كالاي ايراني يا توليد نمي‌شود يا در صورت توليد، بدون مشتري سرمايه سرمايه گذار ايراني راكد مي‌ماند. 6- حمايت از كالاي ايراني باعث كاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري همچون فقر، طلاق واعتياد خواهد شد. 7- تحريم‌هاي دشمن را بي اثر خواهد كرد. 8- آثار مخرب فرهنگي استفاده از كالاهاي وارداتي را كاهش مي‌دهد. 9- رونق پايدار را به اقتصاد ملي خواهد آورد و موجب خروج واقعي از ركود اقتصادي مي‌شود. 10- با تقويت صنايع داخلي كيفيت محصولات داخلي ارتقا يافته و بازارهاي صادراتي ايران گسترش مي‌يابد. 11- وابستگي اقتصاد ملي را به ارزهاي خارجي و نوسانات ناشي از قيمت آن در تحولات خارجي كم خواهد كرد. 12- اميد به جامعه را افزايش و جوانان را نسبت به آينده خود و كشور را اميدوارتر مي‌كند. شعار امسال از يك جامعيت بيشتر برخوردار است و تكليف را نه فقط بر دوش دولت، بلكه بر دوش آحاد جامعه قرار داده است. دولت موظف به بستر سازي براي توليد كالاي ايراني و مانع از خروج ارز براي خريد كالاي خارجي است و تك تك مردم نيز وظيفه دارند با خريد كالاي ايراني به توليد و اشتغال در كشور كمك كنند.

۱۳۹۷/۱/۱۴

اخبار مرتبط