اعتماد به فناوری داخلی و رفتال الگووار مسئولان

عکس خبري -اعتماد به فناوري داخلي و رفتال الگووار مسئولان

اعتماد به استعدادها و خلاقیت‌های جوانان در زمینه‌ پیام‌رسان‌های داخلی باید نمونه و مثالی از اعتماد به این جوانان در دیگر حوزه‌ها باشد.

هماهنگی مثال‌زدنی دستگاه‌های گوناگون حاکمیتی و مسئولان در خروج از تلگرام و روی آوردن به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی و در همین راستا، فراهم شدن انگیزه لازم برای کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی و موفقیت نسبی در این زمینه، نشان می‌دهد برای حل و عبور از مسائلی که به ظاهر معضل‌گونه بوده، اجماع و وحدت‌نظر مسئولان و علنی نشدن اختلاف‌‌نظرها و سلیقه‌های آنان در سطح جامعه، مهم‌ترین و نخستین گام است. در واقع، زمانی که مسئولان در میان خود به هم‌نوایی، هم‌صدایی، هماهنگی و اجماع برسند، امکان همراهی جامعه و بدنه‌ اجتماعی با آنها برای عبور از چالش‌ها و مسائل گوناگون آسان‌تر میسر می‌شود. بر این اساس است که گفته می‌شود، اجماع و انسجام نخبگانی در هر کشوری، انسجام اجتماعی را به دنبال می‌آورد و این خود زمینه‌ لازم را برای تمرکز انرژی و ظرفیت‌ها به منظور حل و رفع چالش‌ها و مسائل مهیا می‌کند.
افزون بر این، موفقیت جوانان این مرزوبوم در راه‌اندازی پیام‌رسان‌های بومی از یک سو و اعتماد به استعدادهای آنان با روی آوردن به این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد، کشور از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوانی برخوردار است که شرط شکوفایی آنها، اعتماد و حمایت از آنها است. به عبارت دیگر، اعتماد به استعدادها و خلاقیت‌های جوانان در زمینه‌ پیام‌رسان‌های داخلی باید نمونه و مثالی از اعتماد به این جوانان در دیگر حوزه‌ها باشد.
همچنین انتظار می‌رود این‌گونه اجماع و انسجامی در میان مسئولان در حوزه‌های مهم دیگری که نداشتن اجماع و انعکاس صداهای متعدد در آنها آسیب‌زا است، باید مدنظر قرار گیرد. به ویژه این اجماع و هماهنگی در تلاش برای رسیدگی به مسائل و چالش‌های روزمره زندگی مردم، از قبیل مسائل معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، برخورد با مفسدان، جاسوسان، شبکه‌های مافیایی و... به منظور حل مشکلات، امید و اعتمادآفرینی در فضای اجتماعی ضروری است. به طور مشخص باید گفت، در حوزه‌ اقتصادی انتظار از مسئولان آن است که در اتخاذ راهبردها و برنامه‌های اقتصادی براساس اسناد بالادستی و ملاحظه‌ شرایط موجود کشور و تجربیات گذشته، اجماع‌نظر جدی و اساسی بر سر به‌کارگیری ظرفیت‌های درونی کشور شکل بگیرد.

۱۳۹۷/۲/۱

اخبار مرتبط