اعلام زمان پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

صافی گفت: وزیر آموزش و پرورش قول داده است كه تا پایان شهریور ماه، تمام پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شود و ما هم پیگیر هستیم.

به گزارش نما، احمد صافی رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش در خصوص عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان، اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش قول داده است که تا پایان شهریور ماه، تمام پاداش پایان خدمت فرهنگیان پرداخت شود و ما هم پیگیر هستیم.

وی با اشاره به تجمعات فرهنگیان برای تحقق پاداش پایان خدمت‌شان، گفت: این فرهنگیان حق دارند و باید پاداش پایان خدمت‌شان به موقع پرداخت شود و این همه تأخیر درست نیست.

صافی اضافه کرد: باید پاداش پایان خدمت فرهنگیان در بودجه هر سال آموزش و پرورش دیده شود و پس از بازنشستگی، به موقع به آنها پرداخت شود.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای حل مشکلات بازنشستگان فرهنگی، اظهار کرد: امسال طرح همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است که البته برای حل مشکلات بازنشستگان کافی نیست اما گام خوبی بوده است.

رئیس کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش درباره بیمه تکمیلی فرهنگیان بازنشسته نیز گفت: صندوق بازنشستگی در حال برنامه‌ریزی برای بیمه تکمیلی بازنشستگان است.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۴