وضعیت ترافیكی معابر پایتخت

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام كرد: اكنون وضعیت ترافیكی معابر شهر تهران مطلوب است و در این زمینه مشكل خاصی مشاهده نمی‌شود.

به گزارش نما، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: اکنون وضعیت ترافیکی معابر شهر تهران مطلوب است و در این زمینه مشکل خاصی مشاهده نمی‌شود.

تنها در دو محور جنوب به شمال بزرگراه نواب و جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله از مقطع تیموری دارای حجم بار ترافیکی است.
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۵