قیمت انواع جوانه غلات در بازار

برای خرید جوانه ماش بسته بندی بالای ۳۰۰ گرم باید حدود ۴ هزار تومان هزینه كرد.

به گزارش نما، برای خرید جوانه ماش بسته بندی بالای ۳۰۰ گرم باید حدود ۴ هزار تومان هزینه کرد.


proxy-this-arg.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۷/۵