راهكار وزیر بهداشت برای جوانی كه می‌خواهد به مدارج بالاتر برسد!

در حاشیه جواب وزیر بهداشت به پیرمردی كه هزینه فیزیوتراپی همسر خود را نداشت

485588_945.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۵