عزیزی در گفتگو با نما:

دولت به جوانان فرصت های مدیریتی بدهد

عکس خبري - دولت به جوانان  فرصت هاي مديريتي بدهد

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: اكنون در دولت برخی وزراء تا 9 معاون بازنشسته دارند و به هیچ جوانی فرصت كار در این سمت ها را نداده اند

عبدالرضا عزیزی نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان،گفت:ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در مجلس نهم کلید خورد و در آن دوره عده ای از مقامات و همترازهایشان از بازنشستگی استثناء شدند ازجمله معاونین رئیس جمهور، وزراء و معاونین وزراء،استانداران، سفرا و نمایندگان مجلس لیکن این مستثنی شدن ها این ایراد را داشت که ما دیدیم دولت قانون را دور زد و هر کس را که خواست به کار گیری کند برای او حکم همترازی زد.
وی افزود: در مجلس دهم در ارتباط با اجرای این قانون لازم دیدیم محدودها را بیشتر کنیم تا حتی خود نمایندگان هم وقتی بازنشسته شدند نتوانند دوباره مشغول بکار شوند و با این محدود سازی فقط تعداد محدود از مقامات چون معاونین قوای سه گانه، و 18 وزیر کابینه و 6حقوقدان و برخی اعضای نیروهای مسلح منصوب رهبری خارج از دایره قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت از این قانون استقبال کرده است، ابراز نمود: وزیر کشور خبر از ترک پست استاندارهای بازنشسته داده است و همه افراد بازنشسته ای که بعد بازنشستگی دوباره به کار برگشتند باید ظرف مدت دو ماه محل پست خود را ترک کنند و جایشان را به نیروهای جوانتر بدهند.
وی خاطر نشان کرد: این قانون شامل تمام نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود به عنوان مثال در شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا همان شستا که بالغ بر 160 شرکت را شامل می شود این قانون در مورد همه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید اعمال شود همین طور در سازمان بازنشستگی کشور و هر نهادعمومی دیگر حتی اگر غیر دولتی باشند.
وی با بیان اینکه وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون، است، اذعان نمود: دیوان محاسبات بازوی اجرائی مجلس شورای اسلامی است و اگر کسی این قانون را اجرا نکند قطعا" باید از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بدون هیچ تعللی با وی برخورد شود.
وی خاطر نشان نمود:اگر به هر علت قانون مصوب جایی اجرا نشود وزیر مربوطه در ارگان اجرائی باید پاسخ گو باشد و خسارت وارده را از جیب خود بدهد ضمن اینکه وزیری که ازقانون تبعیت نکرده و قانون را اجرا نکند باید انفصال از خدمت شود چرا که دیگر شایسته سمت وزارت نخواهد بود.
وی با ضروری دانستن اعتماد به جوانان، گفت: متاسفانه اکنون در دولت برخی وزراء تا 9 معاون بازنشسته دارند و به هیچ جوانی فرصت کار در این سمت ها را نداده اند که باید از آنان پرسید چرا به جوانها اعتماد نمی کنندمگر جوانان نبودن که جنگ را به پیروزی رساندند امروز هم با تمام فراز و نشیب ها و تحریم و ترور در حوزه سلول های بنیادی و هوا فضا و موشک های بالستیک و هسته ای حماسه ها آفریدند.
وی با اشاره به اقدام وزیر جوان دولت در اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق، افزود: نیروی جوان انگیزه و توان بیشتری برای کار اجرا دارد و نیروی مسن پا به سن گذاشته که دیگر وقت استراحت کردنش رسیده و دیگر انرژی و توان کار کردن در سطوح بالای مدیریتی را ندارند باید میدان را به جوانترها بدهد تا یک شبه شاهد اوج گیری قیمت نرخ ارز به صورت نجومی از 3500 تا بی نهایت نباشیم.

۱۳۹۷/۷/۷

اخبار مرتبط