تغییر حكم تبرئه شیخ علی سلمان به حبس ابد

رسانه های خبری از تغییر حكم دادگاه شیخ علی سلمان دبیركل جمعیت الوفاق بحرین از تبرئه به حبس ابد خبر دادند.

به گزارش نما، رسانه های خبری گزارش دادند که دادگاه بحرین حکم تبرئه در حق شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را لغو کرده است.

بر اساس این گزارش، حکم حبس ابد برای این رهبر شیعیان در بحرین صادر شده است.

رسانه ها گزارش دادند که این تغییر حکم شیخ علی سلمان به دنبال اقدامات آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت گرفت.

رسانه های بحرین پیشتر اعلام کرده بودند که دادگاه آل خلیفه در حکم تبرئه شیخ علی سلمان در قضیه تجسس برای قطر تجدید نظر می کند.


۱۳۹۷/۸/۱۳

اخبار مرتبط