برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به كمك رسانه ها نیازمندیم

دبیر كمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با انتقاد از عدم پیوستن بعضی دستگاهها به سامانه این قانون، از رسانه ها و خبرنگاران خواست دستگاههای بی اعتنا را معرفی كنند تا تحت فشار افكار عمومی مجبور به پاسخگویی شوند.

به گزارش نما، حسین انتظامی افزود: پس از گذشت ۱۵ ماه از راه اندازی سامانه، توجیهی ندارد هنوز دستگاههای مهمی نسبت به آن و مطالبه مردم بی توجه باشند.

انتظامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر کیفیت پاسخگویی به درخواست های مردمی برای دسترسی به اطلاعات، اولویت اصلی کمیسیون است افزود: مدیران معرفی شده برای پاسخگویی از طرف دستگاهها، افزایش کیفیت پاسخ ها را مدنظر قرار دهند چون قانون اجازه نمی دهد پاسخ های بی ارتباط ، ناکافی ،موهوم و رفع تکلیفی بدهیم .

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه ۹۶ آغاز به کار کرده است و در حال حاضر حدود ۵۰۰ دستگاه به آن پیوسته اند.

مردم می‌توانند برای ثبت نام به این سامانه مراجعه و درخواست های خود را نسبت به این دستگاه ها ثبت کنند و طبق قانون نیز دستگاهها موظفند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست ها را در حساب کاربری سؤال کننده درج کنند.

۱۳۹۷/۸/۲۰

اخبار مرتبط