ترامپ لب به سخن گشود

ترامپ ایرانی ها را ملت تروریست خواند.

503548_433.jpeg


۱۳۹۷/۹/۷

اخبار مرتبط