اطلاعاتی كه مركز آمار از مردم می‌گیرد محرمانه است

رییس مركز آمار تهیه یك بانك اطلاعاتی جامع برای شناسایی افراد نیازمند به حمایت را وظیفه وزارت كار و سازمان هدفمندی عنوان كرد و افزود: تاكنون درخواستی از این مركز به عمل نیامده است.

به گزارش نما، امید علی پارسا در پاسخ به نقش مرکز آمار در تدوین یک بانک اطلاعاتی برای استفاده دولت در جهت شناسایی افراد و اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی، گفت: مرکز آمار هیچ نقش، وظیفه، مسئولیت، اختیار و همکاری در ارائه اطلاعات افرادی که قرار است مبنای سیاست‌های حمایتی دولت باشند، ندارد.

وی ادامه داد: یک‌بار مرکز آمار به عنوان پیمانکار طرح هدفمندی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرد و آن‌ها را در اختیار سازمان هدفمندی قرار البته مجری طرح هم خود سازمان هدفمندی بود که این کار به اندازه کافی به سرمایه آماری کشور لطمه وارد کرد.

رییس مرکز آمار با تاکید بر این نکته که اطلاعاتی که مرکز آمار از مردم می‌گیرد صددرصد محرمانه است، افزود: این اطلاعات در اختیار هیچ نهاد و مرجع دیگری قرار نمی‌گیرد، بنابراین هیچ همکاری در این کار برای ما تعریف نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از مرکز آمار در این خصوص درخواستی شده‌ است؟ اظهار کرد: تا کنون هیچ درخواستی نشده و اگر بشود هم ما همکاری نخواهیم داشت، زیرا این کار وظیفه وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی است و اصلا شان نزول مرکز آمار چیز دیگری است و این مرکز اطلاعات فردی افراد را در اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نمی‌دهد.

۱۳۹۷/۹/۱۱

اخبار مرتبط