نرخ ۳۹ ارز بین بانكی در ۱۴ آذرماه ۹۷

بانك مركزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام كرد كه بر این اساس نرخ ۲۳ ارز افزایش، ۴ ارز ثابت و ۱۲ ارز كاهش داشته است.

به گزارش نما، بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۳ ارز افزایش، ۴ ارز ثابت و ۱۲ ارز کاهش داشته است.

9050973_395.jpg


۱۳۹۷/۹/۱۴

اخبار مرتبط