عكس دیده نشده از علی پروین و كوبیلاس كاپیتانهای ایران و پرو

علی پروین و كوبیلاس كاپیتانهای ایران و پرو در مراسم ابتدای بازی جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین

513405_640.jpeg

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

اخبار مرتبط