انتصابی دیگر در شهرداری تهران

شهردار تهران در حكمی محمدرضا جوادی یگانه را به سمت معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب كرد.

به گزارش نما، پیروز حناچی شهردار تهران در حکمی محمدرضا جوادی یگانه را به سمت معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرد.


۱۳۹۷/۱۰/۱۷

اخبار مرتبط