فرزند ارشد رهبری در حال گرفتن نامه های مردم

فرزند ارشد مقام معظم رهبری در حال گرفتن نامه های مردم در میدان انقلاب

994660_552.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳