آخرین وضعیت پرونده فرهاد مجیدی

سلیمانی در خصوص پرونده مجیدی گفت: این فرد با سازمان ما تماس گرفته است وعذرخواهی كند. به همین خاطر قصد داریم این ماجرا در جلسات مختلف پیدا كند و پیگیری پرونده را به صورت حقوقی نداشته باشیم.

به گزارش نما، سردار سلیمانی درباره پرونده فرهاد مجیدی گفت: پلیس به دلیل سرعت بالا سرعت بالا خودروی متوقف کرده است و از او درخواست می‌کند تا تست الکل بدهد این در حالیست که پلیس فقط با قاطعیت و ظیفه پلیسی خود را انجام داده است، اما این فرد اقدام به فیلمبرداری کرده و در فضای مجازی پخش می‌کند.

وی در ادامه افزود: سوال ما در زمانی که قرار است پیگیری حقوقی این پرونده را داشته باشیم در هنگام رسیدگی سوال ما از مرجع قضایی این است که آیا این فرد فیلیمی که این فرد تهیه کرده است باعث تقویت پلیسی یا تضعیف پلیس می‌شود.

وی گفت:ما همیشه گفته ایم اگر فردی با تخلف پلیس روبرو شد و تخلفات خود ما گزارش بدهد چه به صورت فیلم که به صورت صعود به چه صورت نامه. مرکز ۱۹۷ ایجاد شد تا مردم در صورت تخلف پلیس این تخلف را بخود پلیس گزارش بدهد، اما اینکه که بخواهد در فضای مجازی فیلمی را منتشر کند و تلاش شبانه‌روزی پلیس را وارد خدشه کند.

سلیمانی در خصوص پرونده مجیدی گفت: این فرد با سازمان ما تماس گرفته است وعذرخواهی کند. به همین خاطر قصد داریم این ماجرا در جلسات مختلف پیدا کند و پیگیری پرونده را به صورت حقوقی نداشته باشیم. جمع‌بندی ما این است که این جمع انجام شود، اما اگر این جمع‌بندی انجام نشود به صورت حقوقی پیگیری ماجرا خواهیم شد.

۱۳۹۷/۱۲/۱۹

اخبار مرتبط