آغاز پانزدهمین جلسه دادگاه متهمان بانك سرمایه

پانزدهمین جلسه دادگاه متهمان بانك سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش نما، پانزدهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه امروز (چهارشنبه یازدهم تیرماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

۱۳۹۸/۴/۱۲

اخبار مرتبط