تصاویری از شادی طرفداران باراك اوباما

باراك اوباما سرانجام توانست در رقابت های انتخاباتی آمریكا میت رامنی جمهوری خواه را شكست دهد نمایش اسلاید

۱۳۹۱/۸/۱۷

اخبار مرتبط