نامزدهای نهایی دولت وحدت ملی

رابط پارلمانی مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نامزد نهایی دولت وحدت ملی باید در شكل و شمایل آقای هاشمی رفسنجانی و افرادی نظیر محمد علی نجفی، علی اكبر ولایتی، علی اكبر ناطق نوری، حسن روحانی می توانند رئیس این دولت باشند.

به گزارش نما، تیمور علی عسگری در گفتگو با مهر با اشاره به برخی اظهار نظرها در خصوص نظریه دولت وحدت ملی که از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده است، گفت: جریانی در کشور به نام جریان افراطی وجود دارد که تلاش می کند برخورد جنجال آفرین با هر گونه طرح فکر، ایده و دیدگاههای سازنده که از روی عقلانیت و اعتدال از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود، داشته باشد.

جنجال آفرینی جریان افراطی برای طرح دولت وحدت ملی

وی افزود: این جریان افراطی در موضوع دولت وحدت ملی تلاش کرد برخورد جنجال آفرین با این دیدگاه داشته باشد.
دولت وحدت ملی در کنار ضد انقلاب قرار گرفتن نیست
علی عسگری با بیان اینکه نظریه دولت وحدت ملی سال ها پیش از سوی علی اکبر ناطق نوری مطرح شد، اظهار داشت: بعد از طرح موضع توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی جنجال آفرینان تلاش کردند بگویند منظور گوینده که زنده هم است این است که دولت وحدت ملی یعنی در کنار ضد انقلاب قرار گرفتن در حالیکه خط قرمز آقای هاشمی انقلاب است.

هاشمی مورد تهاجم ضد انقلاب و جریان افراطی

رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول تاریخ انقلاب مورد تهاجم ضد انقلاب جریان افراط گرا بوده است. ضد انقلابهایی نظیر اکبر گنجی علیه آقای هاشمی جفاکارانه مطلب نوشتند و هم ضد انقلابهایی از نوع سران قرقان که او را ترور کردند و هم بعضی افراط گران که معتقدم تشت رسوایی آنها از باتم افتاده و در آینده ماهیتشان رو خواهد شد.
خط قرمزهای هاشمی رفسنجانی

نماینده مجلس هفتم با تاکید بر اینکه خط قرمز آیت الله هاشمی رفسنجانی اسلام، انقلاب، استقرار نظام جمهوری اسلامی و مکتب فکری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است، گفت: اگر دقت کنید حتی خط قرمز آقای هاشمی بچه هایش هم نبودند.

هاشمی همواره می گوید فرزندانم فرقی با دیگران ندارند
این فعال سیاسی تصریح کرد: امروز دو فرزند هاشمی رفسنجانی در زندان هستند اما ایشان می گوید فرزندان من با فرزندان دیگران فرقی ندارند و قانون باید در مورد آنها تصمیم گیری کند. آقای هاشمی تاکید می کنند ظلم به همه چه منسوب به من باشند یا دیگران بد است و تقاوتی ندارد.

تفاوت شخصیت هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد

علی عسگری ادامه داد: رفتار احمدی نژاد در دفاع از جوانفکر و موضعگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی در قبال فرزندانش گویای تفاوت میان این دو شخصیت سیاسی است.

رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آیت الله هاشمی رفسنجانی شرایط کشور را در داخل و شرایط منطقه ای و جهانی به گونه ای می بیند که مانند اوایل انقلاب و دوران بعد از دفاع مقدس برای برون رفت از وضع موجود لازم است تمام توان و ظرفیت نظام و دلسوزان انقلاب به کار گرفته شود.

منظور هاشمی از دولت وحدت ملی

نماینده مجلس هفتم خاطرنشان کرد: منظور آیت الله هاشمی رفسنجانی یک دولت وحدت ملی در چارچوب قانون اساسی است که زیر نظر رهبر انقلاب انجام وظیفه کند. معتقدم دولت وحدت ملی به گونه ای نیست که برای بعضی هضمش مشکل باشد و خیلی سخت باشد.

این فعال سیاسی تاکید کرد: مجموعه افرادی که خود را در مجموعه نظام تحلیل و تفسیر می کنند و شاید اختلاف سلیقه هم با یکدیگر داشته باشند اما اسلام، انقلاب، امام و رهبری را قبول دارند و می خواهند در کشور وظیفه انقلابی و ملی خود را انجام دهند می توانند در دولت وحدت ملی مشارکت کنند.
علی عسگری تاکید کرد: افرادی مانند محمد علی نجفی، علی اکبر ولایتی، علی اکبر ناطق نوری ، حسن روحانی و بسیاری از چهره هایی که در دولت های گذشته جزو اعضای کابینه بودند می توانند با حفظ سلایق و در یک چارچوب مدیریتی در دولت وحدت ملی حضور داشته باشند.

قالیباف، رضایی و لاریجانی در کابینه احمدی نژاد

رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه معتقدم احمدی نژاد باید در سال 84 باید به رقبای خود میدان عمل میداد و آنها را در کابینه خود به کار میگرفت، اظهار داشت: افرادی مانند محسن رضایی، علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف می توانستند در کابینه احمدی نژاد باشند.

احمدی نژاد گفت نیروی ستاره دار نمی خواهم

نماینده مجلس هفتم افزود: در دیداری که در ابتدای پیروزی احمدی نژاد با وی انجام دادم عنوان کردم قالیباف می تواند وزیر کشور یا وزیر راه دولت نهم شود اما آقای احمدی نژاد عنوان کرد من نیروی ستاره دار نمی خواهم. در ادامه به او گفتم پس شما به دنبال افرادی هستید که دنبال سر شما بدوند. یقین بدانید با تفکری که شما دارید افراد توانمند حاضر نمی شوند زیر نظرتان کار کنند.

نجفی، ولایتی، ناطق نوری و روحانی نامزدهای نهایی دولت وحدت ملی

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که نامزدهای نهایی دولت وحدت ملی چه افرادی هستند، اظهار داشت: نامزد نهایی باید در شکل و شمایل آقای هاشمی رفسنجانی و افرادی نظیر محمد علی نجفی، علی اکبر ولایتی، علی اکبر ناطق نوری ، حسن روحانی می توانند رئیس این دولت باشند.

رضایی از نام دولت وحدت ملی ترس دارد اما خودش را فریاد می زند

علی عسگری با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در انتخابت آینده خواها مشارکت حداکثری و دولت کارآمد هستند، گفت: کارشناسی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی دولت کارآمد را دولت وحدت ملی می داند و فردی مانند محسن رضایی در قالب یک محافظه کاری از نوع خاص خودش دولت ائتلافی را عنوان می کند. به عبارتی اگر رضایی ترس دارد که اسم دولت وحدت ملی را بیاورد اما خود آن را برای برون رفت از وضع موجود فریاد می زند.

احمدی نژاد وحدت شکن است

رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که در دولت وحدت ملی مد نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد هم می تواند حضور داشته باشد، اظهار داشت: احمدی نژاد با سلیقه و سبک مدیریتی که دارد وحدت شکن است و به هیچ وجه وحدت آفرین نیست.

راهکارهای نزدیک شدن به دولت وحدت ملی

وی تاکید کرد: مجموع افرادی که موضع افراطی و التهاب گری نداشته باشند و از اعتدال، عقلانیت، تدبیر، همگرایی و هم افزایی برخوردار باشند می توانند در دولت وحدت ملی سهمی از مشارکت و هم افزایی داشته باشند. هرچه موضعگیری افراد به دور از افراط در تصمیم گیری و تصمیم سازی باشد به دولت وحدت ملی نزدیک تر می شوند.

رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: به هر میزان که بتوانیم نیروهای خانه نشین را در عمل به صحنه فعالیت های سیاسی بازگشت دهیم به نفع نظام است.

۱۳۹۱/۸/۱۷

اخبار مرتبط