داعش چقدر ثروت دارد؟

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی فارین پالیسی، دارایی داعش در سال ۲۰۱۵ به ۶ میلیارد دلار می رسید اما در حال حاضر میزان دارایی این گروهك تروریستی به ۲ میلیارد دلار رسیده است.به گزارش نما بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی فارین پالیسی، دارایی داعش در سال ۲۰۱۵ به ۶ میلیارد دلار می رسید اما در حال حاضر میزان دارایی این گروهک تروریستی به ۲ میلیارد دلار رسیده است. آن طور که گفته شد، قبل از این بیشتر درآمد این گروهک تروریستی از طریق فروش نفت و گاز تأمین می شد که بر اساس آخرین گزارش ها در سال ۲۰۱۵ این گروهک تروریستی توانست ۵۰۰ میلیون دلار از طریق فروش نفت و گاز به دست آورد. منبع درآمدی بعدی این گروه اخاذی و گرفتن مالیات از مردم است . تنها در سال ۲۰۱۵ این گروهک نزدیک به ۳۶۰ میلیون دلار از این محل درآمد داشت.
ثبت: ۱۳۹۸/۶/۳۱