اعلام ساعات كاری مراكز معاینه فنی در روزهای 5 و 7 آبان

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران ساعات كاری مراكز معاینه فنی تهران در روزهای 5 و 7 آبان را اعلام كرد.

به گزارش نما، حسین مقدم سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره برنامه کاری مراکز معاینه فنی شهر تهران در 5 و 7 آبان اظهار داشت: مراکز معاینه فنی سبک شامل مراکز خاوران، امام رضا، شهدای زمان‌آباد و فداییان اسلام است که مرکز خاوران روز یکشنبه 5 آبان تعطیل است و برای روز سه‌شنبه نیز از ساعت 7:30 تا 14 دایر خواهد بود.

اخبار اجتماعی - وی افزود: مرکز امام رضا در روز یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 7:30 تا 14 فعال خواهد بود. مرکز شهدای زمان‌آباد نیز در روز یکشنبه و سه‌شنبه از 7:30 تا 17 فعال است.

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران،ادامه داد: مرکز معاینه فنی فداییان اسلام یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 7:30 تا 18 آماده پذیرایی از شهروندان تهرانی خواهد بود.

وی در مورد مراکز معاینه فنی سیار گفت: مرکز شماره 2 اوشان از ساعت 8 تا 15 در روز یکشنبه و سه‌‌شنبه و مرکز شماره 4 هنگام در همین روزها از ساعت 7:30 تا 17 و مرکز شماره 7 شهید کلاهدوزی از 7:30 تا 17 در 5 و 7 آبان فعال خواهد بود.

۱۳۹۸/۸/۴