عراقچی وارد توكیو شد

معاون سیاسی وزیر خارجه كشورمان به منظور دیدار و گفتگو با همتای ژاپنی خود وارد توكیو شد.


به گزارش نما، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با همتای ژاپنی خود وارد توکیو شد.

اخبار سیاسی- سید عباس عراقچی ، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در دومین مقصد سفرش پس از پکن ، به منظور دیدار و گفتگو با همتای ژاپنی خود وارد توکیو شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۹/۱۱