شاهكار فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

روند پسرفت فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی ایران، كه با انتقادات گسترده‌ای از سوی اهالی فوتبال روبه‌رو شده است

654703_923.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳