عذرخواهی مجری BBC از فضاسازی علیه برنامه زنده شبكه افق

به گزارش نما، مجری و خبرنگار BBC در صفحه توییتر خود از فضاسازی علیه برنامه زنده شبكه افق عذر خواهی كرد.

2715484.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳