راه حل نخست وزیر فرانسه برای مهار كرونا

مهمترین راه حلی كه نخست وزیر فرانسه توانسته است در صفحه توییتر خود به مردم پیشنهاد دهد تا شیوع ویروس كرونا مهار شود اینگونه است.
به گزارش نما مهمترین راه حلی که نخست وزیر فرانسه توانسته است در صفحه توییتر خود به مردم پیشنهاد دهد تا شیوع ویروس کرونا مهار شود اینگونه است: "در خانه بمانید، جان انسانها را نجات دهید."

۱۳۹۹/۱/۲

اخبار مرتبط