تعطیلی اصناف مشكلات اقتصادی بوجود می‌آورد

سخنگوی شورای شهر تهران، گفت: اگر برخی از ادارات دولتی تعطیل می شدند هیچ اتفاقی نمی افتاد اما وقتی اصناف تعطیل می شوند انواع و اقسام مشكلات اقتصادی به وجود می آید و دولت هم نمی تواند حمایت موثری انجام دهد.

به گزارش نما ،"علی اعطا" در جریان دویست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران پس از توضیحات فرمانده مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: به جای تاکید بر تعطیلی اصناف بهتر بود بر تعطیلی ادارات تاکید کنیم، شاید اگر برخی از ادارات دولتی تعطیل می شدند هیچ اتفاقی نمی افتاد اما وقتی اصناف تعطیل می شوند انواع و اقسام مشکلات اقتصادی به وجود می آید و دولت هم نمی تواند حمایت موثری انجام دهد.


او ادامه داد: این جای سوال است که چرا در مورد اصناف تا این اندازه سخت گیری می کنیم و پافشاری داریم تا ادارات باز بمانند.


سخنگوی شورای شهر تهران، گفت: موضوع دیگر بحث سلسله مراتب در حوزه تصمیم گیری است، قرار بر این بود که تصمیمات ستاد استانی با ضمانت اجرایی نظارت دادستانی اجرا شود و این به این معنی است که تصمیمات لازم الااجرا است. اما این موضوع در ستاد ملی کرونا نادیده گرفته می شود و یکی از این موارد مربوط به تعطیلی حمل و نقل عمومی است.


سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به فاصله گذاری هوشمند، گفت: وقتی بحث فاصله گذاری اجتماعی مطرح شد از قرنطینه یک قدم عقب نشینی کردیم حالا سوال این است که آیا فاصله گذاری هوشمند هم یک قدم عقب نشینی نسبت به فاصله گذاری اجتماعی است.


منبع: ایلنا

۱۳۹۹/۱/۱۹

اخبار مرتبط