كمیسیون اصل نود مجلس تخلفات صورت گرفته در بودجه 97 را بررسی می كند

نائب رئیس كمیسیون اصل نود مجلس از ورود این كمیسیون به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه سال 97 طبق گزارش دیوان محاسبات خبر داد.


به گزارش نما، ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه سال 97 گفت: قوه قضائیه به طور جد و بدون هیچ مسامحه‌ای با متخلفین در این زمینه برخورد کند و جزء به جزء این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد.

اخبار سیاسی- وی افزود:‌کمیسیون اصل نود مجلس به طور جد به پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون بودجه 97 ورود پیدا خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهار داشت: اگرچه فرصت اندکی تا پایان مجلس دهم باقی مانده اما ما در کمیسیون اصل نود به وظیفه نظارتی خودمان در قبال این موضوع عمل می‌کنیم و موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

داداشی خاطرنشان کرد: من از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست دارم تا با توجه به فرصت کم مجلس دهم و نیمه تمام ماندن کار مربوط به پرونده تخلف در اجرای بودجه سال 97 این موضوع را به طور جدی پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهند.

۱۳۹۹/۲/۱

اخبار مرتبط