لزوم ایجاد سیستم یكپارچه مدیریت ریسك و حوادث در تهران

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر ضرورت ایجاد سیستم یكپارچه مدیریت ریسك و حوادث در پایتخت تاكید كرد.


به گزارش نما، رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نشست مجازی با نماینده هیأت ابتکار عمل ظرفیت سازی برای کاهش بلایا در سازمان ملل متحد گفت: این نشست به منظور شناسایی نیازها و اولویت‌های مرتبط با مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا و بهبود وضعیت بعد از وقوع سوانح و حوادث برگزار شده است. دراین میان سازمان ملل متحد نقش مهمی در فعالیت های بشر دوستانه در سطح دنیا دارد و خوشبختانه این فعالیت ها به طور مستمر در حال انجام است.

اخبار اجتماعی- ‎رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به وسعت، جمعیت و اهمیت اقتصادی و اجتماعی پایتخت تصریح کرد: باتوجه به این شرایط لازم است که در مدیریت سوانح و حوادث به تهران نگاه ویژه داشته باشیم.

وی با برشمردن اولویت‌ها و نیازهای مدیریت بحران در تهران گفت:‌ تهران و هیات ابتکار عمل ظرفیت سازی برای کاهش بلایا در سازمان ملل متحد می‌توانند در بخش‌هایی مانند تقویت و تامین تجهیزات تیم های سنگین جستجو و نجات شهری، تقویت مرحله بازسازی و بازتوانی بعد از بحران، هماهنگی حضور و شرکت در مانورهای بین المللی، آموزش های گسترده همگانی ویژه شهروندان و حمایت و برنامه ریزی از انجام پروژه های جایکا در ایران و ... با یکدیگر همکاری کنند.

‎رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین افزود: دو طرف می‌توانند در زمینه ساخت و تجهیز موزه زلزله در تهران نیز همکاری داشته‌باشند، چرا که با توجه به موقعیت تهران و خطرپذیری که دارد می‌توان از چنین فضایی برای آموزش و افزایش شناخت و آگاهی شهروندان بهره برد.

کرمی محمدی همچنین بر ضرورت ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و حوادث در پایتخت تاکید کرد و گفت:‌ در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای ارتقاء تاب آوری پایتخت صورت گرفته، اما لازم است که بتوانیم مشارکت مردم را بیش از گذشته ارتقاء دهیم.

سوفی بارانز هماهنگ کننده دبیرخانه پروژه کادری (هیات ابتکار عمل ظرفیت سازی برای کاهش بلایا) در سازمان ملل نیز گفت:‌ ارتقای آمادگی قبل از بحران بسیار مهم است، شناسایی فرصت‌ها و نقاط ضعف، بازسازی و بازتوانی باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و سیستم یکپارچه هماهنگی مدیریت بحران از چالش های اصلی مدیریت بحران در ایران است که باید در برنامه ریزی ها به آن توجه شود و برنامه ریزی ها به جای اینکه پاسخ محور باشد باید بر اساس خطر و ریسک تهیه شود و باید یک سیستم یکپارچه مدیریت ریسک در ایران ایجاد شود.

‎وی با اشاره به اهمیت جوامع محلی افزود: باید با نقش آفرینی و ایجاد ظرفیت در جوامع محلی به سمت تاب آوری جوامع محلی حرکت کنیم.

۱۳۹۹/۲/۱۷

اخبار مرتبط