عكس یادگاری «مهدی ماهانی» با برج میلاد

عکس خبري -عکس يادگاري «مهدي ماهاني» با برج ميلاد

مهدی ماهانی با انتشار این عكس نوشت: سكوت استدلالی هست، كه معنای دیگری را بدوش می كشد در سكوت برای رویاها و اهدافت بجنگ فقط به افق نگاه كن و حركت كن.


به گزارش نما، مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

اخبار چهره ها - سکوت استدلالی هست، که معنای دیگری را بدوش می کشد در سکوت برای رویاها و اهدافت بجنگ فقط به افق نگاه کن و حرکت کن

انسان هایى که نمی بخشند انسان هایی هستندکه علاقه به خود آزاری دارند ، آنها بار اشتباهات دیگران را روى شانه خود حمل می‌کنند و خوشبختى و انرژیى که باید صرف ساختن زندگى خود کنند را به پاى کینه فدا میکنند.

انسان هایى که نمی بخشند دچار نشخوار ذهنى هستند و بدى دیگران را دوباره و چندباره مرور می‌کنند.

این افراد بیشتر مریض می‌شوند و احساس خوشبختى کمترى دارند. و از حرکت و رسیدن به آرزو هاشون جا می مانند.

در مقابل، کسانى که می‌بخشند سالم ترند زیرا اشتباهات دیگران را رها می‌کنند تا خود آزاد شوند.

حرکت می کنند به سمت کمال رویاهاشون رو تحقق یافته تصور می کنند و برای رسیدن به پیروزی بدون درگیری با حاشیه به تلاش و حرکت ادامه می دهند.

فراموش نکنید بخشیدن کسى به معناى قبول کردن آن فرد در زندگى و اجازه تکرار اشتباهش نیست.

۱۳۹۹/۳/۱۷

اخبار مرتبط