برنامه جدید گمرك برای ترخیص فوری كالا‌های اساسی

عکس خبري -برنامه جديد گمرک براي ترخيص فوري کالا‌هاي اساسي

معاون فنی و امور گمركی گمرك : با پذیرش پیشنهاد گمرك ایران توسط مراجع ذیصلاح و ابلاغ آن به گمركات اجرایی روند ترخیص كالا‌های اساسی، ضروری و فسادپذیر تسریع می‌شود.

به گزارش نما به نقل از گمرک؛ آقای مهرداد جمال ارونقی افزود: وفق مصوبات ابلاغی به گمرک اجازه داده شده است نسبت به ترخیص درصدی از کالا‌های دارای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه یا آن‌هایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام کند. گمرک در تعیین درصد فوق، شاخص‌هایی را از قبیل مأخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروه بندی کالایی را ملاک عمل قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: براساس مکاتباتی که انجام شده و پیشنهاداتی که مورد پذیرش قرار گرفته است، متعاقب ابلاغ بخشنامه مربوطه؛ از ابتدای تیرماه سال جاری، گمرکات اجرایی کشور نسبت به ترخیص ۹۰٪ از کالا‌های اساسی، ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و درصف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام می‌کنند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در پایان با اشاره بر اینکه ترخیص ۹۰٪ کالای اظهاری، صرفاً برای کالا‌های اساسی، ضروری و فسادپذیر است، دارا بودن «ثبت سفارش بانکی» و قرار گرفتن «در صف تأمین ارز» را دو شرط اصلی برای استفاده از این تسهیلات برشمرد و گفت: به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این مرحله، روند ترخیص کالا‌های اساسی، ضروری و فسادپذیر شتاب بیشتری به خود گرفته و مقدار کمی از کالا در بنادر و گمرکات کشور دپو شود.
«حمل یکسره»، «ترخیص شبانه روزی» و «ترخیص نسیه»، از تسهیلات دیگر گمرک است.
ایسنا

۱۳۹۹/۳/۳۱

اخبار مرتبط