سلفی «جواد عزتی» با چهره ی رنگ و رو پریده

عکس خبري - سلفي «جواد عزتي» با چهره ي رنگ و رو پريده

جواد عزتی این عكس را به اشتراك گذاشت.

جواد+عزتی.jpg

۱۳۹۹/۴/۲۴

اخبار مرتبط