كارت آزمون استخدامی امروز منتشر می شود

عکس خبري -کارت آزمون استخدامي امروز منتشر مي شود

هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار می شود و داوطلبان از امروز ۸ دی ماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش كارت ورود به آزمون را دریافت كنند.

به گزارش نما، بر اساس مصوبه ۲۹ آذر ۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در راستای جذب و استخدام نیروی مورد نیاز ۸۱ دستگاه اجرایی در ۲۴۰ شغل برای جذب و استخدام ۳۸ هزار و ۱۸۴ نفر در روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار می شود.

ثبت نام آزمون از تاریخ ۲۰ تا ۲۹ شهریور انجام شد. ۵۶۲ هزار و ۶۷۶ داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند. در آزمون روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه تعداد ۲۹۷ هزار و ۹۶ داوطلب و در آزمون روز جمعه ۱۲ دی ماه ۲۶۵ هزار و ۵۸۰ داوطلب شرکت می کنند. آزمون در ۱۸۹ شهر و ۲ هزار و ۷۳۰ حوزه برگزار می شود.

داوطلبان می توانند از روز دوشنبه ۸ دی ماه کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. داوطلبانی که وضعیت بومی بودن خود را در تاریخ های ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۹۹ اعلام نکرده اند در زمان دریافت کارت می توانند ویرایش را انجام دهند.

تمامی داوطلبان باید به سامانه خوداظهاری بیماری کرونا به آدرس http://salamat.gov.ir مراجعه کنند و فرم مربوطه را تکمیل کنند.

داوطلبان مبتلا به کرونا که در روزهای سوم و چهارم دیماه فرم خوداظهاری داوطلبان مبتلا به کرونا را در سایت سازمان سنجش بارگذاری کردند با هماهنگی وزارت بهداشت در بیمارستانهای منتخب وزارت بهداشت آزمون می دهند.

۱۳۹۹/۱۰/۸

اخبار مرتبط