انتخابات در قاب بیانیه گام دوم!

محمدكاظم انبارلویی

ملت ایران به روایت بیانیه گام دوم انقلاب، وارد دومین مرحله خودسازی، جامع‌پردازی و تمدن‌سازی شده است.

رهبر معظم انقلاب در این بیانیه می‌فرماید: «درودی از اعماق دل بر این ملت؛ بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرآیند بزرگ و جهانی ۴۰ سال دوم می شود.»

دفاع ابدی از نظریه نظام انقلابی اراده رهبری و ملت ایران در مواجهه با دشمن است و یک اساس و پایه در نظام‌سازی است.

نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و شوراهای اسلامی مخاطب اصلی این بیانیه هستند. بیانیه گام دوم یک منشور حکومتی است.الزامات نظام‌سازی اسلامی در جای جای این بیانیه مورد تکیه قرار گرفته است.

بیانیه گام دوم برای نظام‌سازی اسلامی، آسیب‌شناسی دقیق دارد.از جمله این آسیب‌ها؛ فاصله گرفتن از ارزش‌ها، درس نگرفتن از تجربه‌های گران‌سنگ جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، مدارا با فریبکاران، عدم خودسازی، دل بستن به امیدهای کاذب، حب ریاست و... را بیانیه مورد دقت قرار داده است.

بیانیه گام دوم برای رسیدن به قله تحقق نظام‌سازی اسلامی راهکارهای مشخص دارد.نگاه خوشبینانه و توأم با امید به آینده، مدیریت جهادی ، حفظ روحیه انقلاب ، اتکا به نیروی انسانی ماهر، مؤمن و کاردان و... راهکارهای تعریف شده بیانیه گام دوم است.

آموزه‌های قرآن و اسلام به ما می‌گوید؛ عقلانیت وسیله‌ای است که انسان راه بهشت را طی می‌کند و با آن پرستش خدا محقق می شود. نظام‌سازی مطلوب بر اساس آموزه‌های دین هرگز از دایره عقل بیرون نمی رود. عقل چراغ روشنی است که ما با آن صراط مستقیم را طی می کنیم.

یکی از مباحث مهم گفتمانی در ایام انتخابات این است که نامزدها در مباحثی که مطرح می کنند میزان پایبندی خود را به «عقل» و «شرع» به شهروندان نشان دهند تا مردم به تکلیف خود در پای صندوق‌های رأی دقیق عمل کنند. مردم در قاب بیانیه گام دوم انقلاب منتظرند ببینند نامزدها برای نظام‌سازی اسلامی چه اصول و مؤلفه‌هایی را ارائه می دهند؟ ایجاد نظام اداری صحیح در کشور کلیدی‌ترین وظیفه رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی است .

نامزدها در این باره چه حرفی برای گفتن دارند؟ ایجاد نظام اقتصادی عادلانه نیز وفق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول «برنامه» و «بودجه» این نظام می شناسد. نامزدهای ۱۴۰۰ در این باره چه حرفی برای گفتن دارند؟ .

نامزدهای مطرح باید یک ارزیابی از کارنامه دولتی که می خواهند مسئولیت‌های کلیدی کشور را از او تحویل بگیرند ، داشته باشند. آن‌ها باید به مردم بگویند مسیرهای غلط را چگونه می‌خواهند اصلاح کنند و خسارت‌های به جا مانده را چگونه می خواهند جبران کنند و از همه مهم‌تر چگونه مسیرهای درست رفته را می‌خواهند تداوم بخشند؟.

رهبر معظم انقلاب در بخش توصیه‌ها در بیانیه گام دوم ۷ محور اساسی را مورد اشاره و تأکید قرار دادند.

اولین آن علم و پژوهش است . علم و پژوهش در کشور پس از انقلاب پیشرفت‌های محیرالعقول داشته است. اما دست‌هایی در داخل و خارج در نظام علمی و پژوهشی کشور مدام اخلال می کنند.نامزدهای ریاست جمهوری با اختیارات وسیعی که دارند چگونه می‌خواهند جلوی این اخلال را به‌ویژه در حوزه هسته ای بگیرند.

دومین مقوله در توصیه رهبری ؛ نظام معنوی و اخلاقی در کشور است که مورد تهاجم سنگین فرهنگی دشمن است. آیا نامزدهای مطرح به این فکر کرده‌اند که چگونه می‌خواهند در برابر این تهاجم بایستند و از کیان فرهنگ اسلام و قرآن در جامعه اسلامی ما دفاع کنند. رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای عالی فضای مجازی است. همه ابزارهای سخت و نرم مقابله را در دست دارد. باید در بحث‌های انتخاباتی نامزدها بگویند با این ابزار سخت و نرم به نمایندگی از ملت چگونه می خواهند استفاده کنند. کارنامه دولت مستقر در این باره چیست؟ و کار را چگونه می خواهند تحویل بگیرند و چطور به رئیس‌جمهور بعدی تحویل دهند؟.

سومین مقوله در توصیه رهبری در بیانیه گام دوم موضوع اقتصاد و معیشت مردم است. نامزدهای مطرح باید کارنامه اقتصادی دولت را دقیق بدانند. باید آن‌ها بدانند دولت فعلی کار را از کجا غلط دنبال کرد که به آسیب‌های جبران‌ناپذیر فعلی رسیده است؟ چرا به کار کارشناسی ، علمی و حرفه‌ای بی‌اعتنا بود؟ چرا مدیریت جهادی را رها کرد و دل به مسائلی در سیاست خارجی بست که توهمی بیش نبود. اخلال در نظام اقتصادی کشور به موجب قوانین کشور بالاترین مجازات را دارد. این اخلال صرفا توسط بخش خصوصی و اشخاص حقیقی صورت نمی گیرد. بلکه در نوع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نهادهایی که رئیس جمهور مسئول مستقیم آن است نیز وجود دارد!.

تصمیم‌های اقتصادی که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شد و حتی از دست رفتن جان هموطنان در تصمیم بنزینی سال ۹۸ منجر شد. اگر در دنیا کسی حساب و کتاب آن را نکشد در آخرت یک ذره آن هم حساب دارد و باید رئیس جمهور پاسخگو باشد، به تعبیر شهید رجایی در پایین نقطه جهنم این حساب‌کشی انجام می‌شود!.

چهارمین توصیه رهبری در بیانیه گام دوم مسئله مبارزه با فساد و ایجاد عدالت است. رئیس جمهور که خودش حال مبارزه با فساد را ندارد حتی در انجام وظایف دستگاه قضائی در مبارزه با فساد اخلال می‌کند حسابش با کرام‌الکاتبین است. کسانی که در اجرای عدالت اخلال می کنند و آن‌را تختطئه می‌کنند و برای دشمن خوراک تهیه می‌کنند نمی توانند دوستان خوبی برای رئیس جمهور و حواریون نامزدهای مطرح باشند.

پنجمین نکته در توصیه رهبری صیانت از استقلال کشور و آزادی ملت است که در سوگند ریاست جمهوری هم جایگاه ویژه‌ای دارد. کسانی که مخل استقلال کشور و مخل آزادی‌های مردم هستند و این مردم را زیر چکمه استکبار جهانی می‌خواهند باید بدانند در صف اول صیانت از استقلال و آزادی ملت ، رئیس جمهور قرار دارد. با احدی در انجام این وظیفه شوخی ندارد.

گفت‌وگوهای برجامی متأسفانه آزمون خوبی برای حفظ استقلال و آزادی ملت نبود!.

ششمین توصیه رهبری مسئله «عزت ملی» و ربط آن به روابط خارجی و از همه مهم‌تر مرزبندی با دشمن است. دولت بعدی باید با مردم عهد ببندد در هیچ قرارگاهی در مراودات خارجی هرگز به دشمن لبخند نزند و لبخند طرف مقابل را هم دام بداند.در این باره یک سینه پردرد سخن وجود دارد که در جای خود باید گفته شود.

هفتمین و آخرین توصیه رهبری در قاب بیانیه گام دوم مقوله مهم «سبک زندگی» است . دولت نقش ویژه در این باره دارد. مردم الگوی سبک زندگی خود را از سبک زندگی رهبران خود الگوبرداری می‌کنند. رؤسای جمهور فعلی و قبلی و نیز نامزدهای مطرح ببینند سبک زندگی آن‌ها و همکاران نزدیک آن‌ها در دولت چقدر با سبک زندگی مردم شبیه است؟.

رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود خطاب به نامزدها فرمودند: «بدانید چه بار سنگینی را قرار است به دوش بکشید، سنگینی کار را بدانید. حداقل برای ده‌تای آن‌ها راه‌حل اجمالی داشته باشید.»

اگر گفتمان غالب در انتخابات ۱۴۰۰ از دل بیانیه گام دوم بیرون بزند می‌توان امید داشت که فردی که از صندوق رأی بیرون می‌آید می‌تواند نقطه عطفی در اداره کشور پدید آورد.

«چیستی» گفتمانی انتخابات ۱۴۰۰ مهم‌تر از «کیستی» آن است. این‌که رسانه‌ها مدام می‌گویند کی می‌آید کی نمی‌آید؟ یک بحث سر کاری است! آن‌ها باید افکار عمومی را روی مسائل اصلی و بنیادی کشور متمرکز کنند. چون دست برخی خالی است اجازه نمی دهند مباحث به سمت «چیستی» این انتخاب برود.

یک جماعتی سوگند خوردند نگذارند مردم انتخاب اصلح و احسن داشته باشند.

۱۴۰۰/۲/۶

اخبار مرتبط