بقایی نائینی در گفتگو با نما:

فضای مجازی به ذوق شعرسرایی جوانان خسارت وارد كرد

عکس خبري -فضاي مجازي به ذوق شعرسرايي جوانان خسارت وارد کرد

استاد دانشگاه و كارشناس ادبیات فارسی گفت: رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی اجازه نداده‌اند كه جوانان به مطالعه و بررسی ادب و متون زبان فارسی بپردازند.

اسدالله بقایی نائینی در گفتگو با خبرنگار نما، درباره کم‌رنگ شدن آثار جدید در حوزه شعر و ادب فارسی و نیز ورود جوانان به این عرصه برای تقویت آثار مرتبط با ادبیات فارسی اظهار داشت: زبان فارسی رکن رکینی برای قومیت و ملیت ایرانی‌هاست، اما متأسفانه این زبان دستخوش تحولات و تهاجماتی قرار گرفته است. رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی بیشترین خسارت را به زبان و ادب فارسی وارد کرده‌اند؛ زیرا این ابزارها اجازه نداده‌اند که جوانان به مطالعه و بررسی ادب و متون زبان فارسی بپردازند.

وی گفت: پرداختن به متون کهن ادب فارسی می‌تواند زیبایی‌های این متون را بیش از پیش شکوفا و برجسته سازد و می‌تواند ما را به وضعیت در خور فرهنگ و هنر ادب فارسی بازگرداند.

این استاد و کارشناس ادبیات فارسی خاطرنشان کرد: به نظر من جوان ایرانی باید به اهمیت و سترگ بودن زبان و ادب فارسی مانند شعر و نثر پی ببرند، اما متأسفانه رسانه‌های و فضای مجازی باعث شده تا جوان ایرانی به ظاهر و به صورت دست و پا شکسته چندین بیت از آثار شعرا را حفظ کند بدون اینکه به مضامین و مفاهیم آنها پی ببرد و فقط به دنبال این است که خود را با فضای مخل و مخربی که در فضای مجازی به وجود آمده سازگار کند، به عبارت دیگر جوان ایرانی برای اینکه در فضای مجازی خود را اهل شعر و ادب نشان دهد، چندین بیت را حفظ کرده و آن را در فضای مجازی بازنشر می‌دد، حتی بدون اینکه بداند مضمون و مفهوم آن بیت واقعاً چیست.

بقایی معتقد است که تنها راهکار برای تقویت شعر و ادب فارسی، بازگشت به متون کهن است و قطعاً بازگشت به متون کهن با تلخیص اشعار و دیوان شعرا اتفاق خواهد افتاد؛ زیرا در شرایط کنونی جوانی که درگیر رسانه‌ها و فضای مجازی است، هرگز حوصله و وقت آن را ندارد دیوان شمس 26 هزار بیتی را بخواند اما اگر این متون کهن تلخیص شوند، جوانان به راحتی آنها را خواهند خواند و حتی در اماکن عمومی هم به سهولت در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ذوق و شوق شعر و شعرسرایی در مردم و جوانان برانگیخته می‌شود.

۱۴۰۰/۶/۲۳

اخبار مرتبط