فیلم امام حسین(ع) ساخته می شود؟

فيلم امام حسين(ع) ساخته مي شود؟

فیلمنامه فیلم امام حسین(ع) را میرباقری نوشته و محسن علی اكبری به كارگردانی شهریار بحرانی آن را تهیه می كند.

به گزارش نما و به نقل از برنا داود میرباقری فیلمنامه فیلم امام حسین (ع) را نوشته و شنیده می شود استارت این فیلم  در عیدفطر می خورد.

محسن علی‌اکبری تهیه کننده فیلم امام حسین(ع) است و شهریار بحرانی آن را کارگردانی می کند.

۱۴۰۲/۱/۹

اخبار مرتبط