پیشوای دینی قبطیان مصر درگذشت

شنوده سوم در طول چهار دهه رهبری دینی قبطیان، از محبوبیت خوبی میان اقلیت مسیحی و اكثریت مسلمانان مصر برخوردار بود.

شنوده سوم، رهبر دینی مسیحیان قبطی در مصر در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

به گزارش ايسنا، شنوده سوم که در سال ۱۹۷۱ میلادی، به عنوان پاپ قبطی اسکندریه انتخاب شد، پیشوای دینی بخش عمده‌ای از جمعیت ۱۲ میلیونی مسیحیان مصر و یک‌صد و هفدهمین پاپ اسکندریه بود.

مشاوران شنوده سوم از کهولت سن و اختلالات قلبی به عنوان علت مرگ وي نام بردند.


شنوده سوم در طول چهار دهه رهبری دینی قبطیان، از محبوبیت خوبی میان اقلیت مسیحی و اکثریت مسلمانان مصر برخوردار بود.

وي از امضای پیمان صلح کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ انتقاد کرد و به همین علت رابطه خوبی با انور سادات، رئیس جمهوری وقت مصر نداشت. به همین علت، شنوده سوم به تبعید داخلی فرستاده شد و تنها پس از ترور انور سادات توانست به قاهره برگردد.

شنوده سوم در طول دوران حکومت حسنی مبارک رابطه بهتری را با حاکمیت برقرار کرد و رسانه‌های دولتی از وي به عنوان نماد همزیستی ادیان نام می‌بردند.

بر اساس گزارش بي.بي.سي، شیخ احمد طیب، شيخ الازهر مصر، در پیامی به مناسبت درگذشت شنوده سوم گفت: "مصر یکی از نادرترین مردان خود را در زمانه‌ای حساس که بیشتر از هر زمان دیگری به درایتش نیاز بود، از دست داده است."

خبرنگاران می‌گویند هر که به جانشینی شنوده سوم انتخاب شود از وظیفه سنگینی در رهبری قبطیان برخوردار خواهد بود، چرا که اسلام‌گرایان اخوان المسلمین در انتخابات اخیر به سهم مهمی از پارلمان دست پیدا کرده‌اند و بسیاری از جوانان مسیحی در پی ارائه تعریف تازه‌ای از نقش اجتماعی خود هستند.
ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸