دبيركل انجمن اهل سنت جهان:

بشار اسد را بكشید تا به بهشت روید!

عکس خبري -بشار اسد را بکشيد تا به بهشت رويد!

دبیركل انجمن اهل سنت جهان با صدور فتوای كشتن رئیس جمهوری سوریه گفت كه قاتل بشار اسد به بهشت می‌رود.

به گزارش نما به نقل از مشرق، "صفوت حجازي" با صدور فتواي کشتن "بشار اسد" رئيس جمهوري سوريه گفت: هر کس توان کشتن اسد را داشته باشد و اين اقدام را انجام ندهد، گناهکار است و افزود: هرکس بشار اسد را بکشد، راهي بهشت خواهد شد.

دبيرکل انجمن اهل سنت که در نشست برگزار شده توسط اتحاديه سنديکاهاي پزشکي تحت عنوان "نقش امت اسلام و علماي مسلمين در ياري سوريه و فلسطين" سخن مي‌گفت، افزود: اگر من چهره شناخته شده‌اي نبودم، خودم براي کشتن وي اقدام مي‌کردم، و هرکس بتواند اسد را بکشد، دست به اين کار بزند و من خون او را برعهده مي گيرم.

وي گفت: اين فتوا تنها توسط وي صادر نشده، بلکه قبل از او هم اخواني‌ها و گروه‌هاي سلفي و جهادي آن را صادر کرده و کشتن بشار اسد هم اکنون يکي از اهم واجبات امت اسلامي است.
ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸