وزیر دادگستری به مجمع عمومی سازمان حسابرسی اضافه شد

عکس خبري -وزير دادگستري به مجمع عمومي سازمان حسابرسي اضافه شد

وزیر دادگستری با تصویب هیات دولت به مجمع عمومی سازمان حسابرسی اضافه شد.

به گزارش نما به نقل از روزنامه رسمی جمهوری ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی را ابلاغ کرد.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی به وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 بهمن1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (4) ماده (9) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:

وزیر دادگستری به عنوان عضو مجمع عمومی سازمان حسابرسی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

۱۳۹۱/۱۲/۱۷

اخبار مرتبط