تصویب قطعنامۀ شورای امنیت علیه كره شمالی

این قطعنامه كه در جلسه كوتاه شورای امنیت با رای مثبت 15 عضو آن به تصویب رسید، تحریم های شدیدی علیه كره شمالی وضع می كند.

به گزارش نما به نقل از ایرنا این قطعنامه که در جلسه کوتاه شورای امنیت با رای مثبت 15 عضو آن به تصویب رسید، تحریم های شدیدی علیه کره شمالی وضع می کند.

این تحریم ها شامل بخش تجاری، بانکی و سفرهای خارجی مقام های کره شمالی را محدود می کند.

پیش نویس این قطعنامه را چین و آمریکا بطور مشترک تهیه و ارایه کرده بودند. کره شمالی ماه گذشته دست به انجام آزمایش یک بمب هسته ای زد که واکنش شدید غرب را به دنبال داشت.

پیونگ یانگ تهدید کرده است که این قطعنامه را تلافی کرده و پیمان آتش بس با کره جنوبی را لغو کرده و دست به حمله اتمی پیشگیرانه به آمریکا خواهد زد.

۱۳۹۱/۱۲/۱۷

اخبار مرتبط