مجازات كسی كه تخم‌مرغ گندیده بفروشد...

هر كس را كه تخم‌مرغ گندیده به مردم بفروشد باید دستگیر كرد. او را باید در مقابل مردم به چرخ شكنجه بست و به دست بچه‌های كوچك تخم‌مرغ بدهید تا با خنده و مسخره‌بازی به سر و كله‌اش پرتاب كنند.


در زمانی که تلفن رسیدگی به شکایات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و از این جور چیزها وجود نداشت و جامعه فرانسه مثل جامعه امروز ما جامعه سالمی نبود لوئی یازدهم برای تنبیه فروشندگان متقلب فرمان شماره 1481 را که شامل سه بند بود صادر کرد:1ـ هر شیرفروشی را که معلوم شود به شیرش آب مخلوط کرده باید به میدان شهر بیاورند، در گلویش قیفی قرار دهند و از همان شیر در حلقش بریزند. این کار را باید این‌قدر ادامه دهند که طبیبی بگوید اگر کمی دیگر شیر در حلقش بریزید، می‌میرد! 2ـ هر کس را که تخم‌مرغ گندیده به مردم بفروشد باید دستگیر کرد. او را باید در مقابل مردم به چرخ شکنجه بست و به دست بچه‌های کوچک تخم‌مرغ بدهید تا با خنده و مسخره‌بازی به سر و کله‌اش پرتاب کنند. 3ـ هرکس کره‌ای بفروشد که در آن شلغم یا سنگریزه یا چیز دیگری پیدا شود باید به چرخ شکنجه بسته شود. سپس مشتی کره روی سرش بگذارند تا آفتاب کره را به کلی آب کند و در این حین مردم حق دارند هر ناسزایی که خواستند به او بگویند. (ولی حق کفر گفتن ندارند) تبصره: اگر آفتاب این‌قدر داغ نبود که کره را آب کند او را باید به سالن بزرگ زندان ببرند و در‌مقابل آتش قرار دهند و مردم حق دارند برای تماشایش به آنجا بیایند.

۱۳۹۲/۱/۲

اخبار مرتبط