عكس/رییس جمهور درشكه سوار

در میان اخبار فراوانی كه در ساعات اولیه ثبت نام روز چهارم از وزارت كشور مخابره شده حضور یكی از نامزدها با درشكه در محل ثبت نام توجه‌ها را به خود جلب كرد.

resized_253950_516.jpg

resized_253944_465.jpg

resized_253947_495.jpg

resized_253949_741.jpg

۱۳۹۲/۲/۲۰

اخبار مرتبط