جوادخیابانی وقتی در جوانی گلر بود+ عكس

150494_844.jpg


اين تصوير کميابي از جوادخياباني گزارشگر شبکه سوم است؛زماني که او براي تيم آموزشکده اش گلري مي کرد جواد خياباني در ايام جواني براي خود گلري بود. آقا جواد مثل اکثر بچه هاي دهه50 اهل فوتبال و زمين خاکي بود و با علاقه براي تيم محلي و آموزشکده اي که در آن به تحصيل مشغول بود گلري مي کرد. او که به دليل مشکل پزشکي فوتبال را رها کرد به گزارشگري روي آورد.البته سابقه ورزشي استاد هميشه کمک حالش بوده است.

۱۳۹۱/۱/۱۴

اخبار مرتبط