عكس/ نگاه دو وزیر سوژه یك عكاس

مراسم تودیع و معارفه وزیران قدیم و جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی بعدازظهر روز سه شنبه در سالن وزارت اقتصاد برگزارشد.

38777_179.jpg

38778_573.jpg

ثبت: ۱۳۹۲/۵/۳۱