بلندترین رمان تاریخ ادبیات فارسی با موضوع دفاع مقدس

عکس خبري -بلندترين رمان تاريخ ادبيات فارسي با موضوع دفاع مقدس


يك نويسنده گفت: «جاده جنگ» حجيم ترين رماني است كه توسط نويسندگان انقلاب نوشته شده و در صورت تحقق وعده نويسنده در نوشتن اين رمان در 12 جلد، به عنوان بلندترين رمان تاريخ ادبيات ما از آغاز تا امروز تبديل خواهد شد.

محمدرضا سرشار در كارگاه آموزشي نقد داستان كه با بررسي و نقد «جاده جنگ» نوشته منصور انوري برگزيده جايزه جلال آل احمد و جايزه كتاب سال همراه بود، گفت: اين اثر حجيم ترين كتابي است كه توسط نويسندگان انقلاب نوشته شده است. نوشتن رماني با اين حجم در تاريخ ادبيات پس از انقلاب بي نظير است. وي افزود: اگر وعده نويسنده «جاده جنگ» محقق شود و كتابش را در 12 جلد به پايان برساند، اين كتاب ركورد «كليدر» نوشته محمود دولت آبادي را مي شكند و به بلندترين رمان تاريخ ادبيات ما از آغاز تا امروز تبديل خواهد شد.

در اين جلسه، سرشار خلاصه اي از پنج جلد منتشر شده «جاده جنگ» ارائه كرد و گفت: اين اثر حجيم ترين كتابي است كه توسط نويسندگان انقلاب نوشته شده و برگزيده شدن اين كتاب در جايزه جلال حسادت بسياري را در عرصه ادبيات برانگيخت.

۱۳۹۱/۱/۲۶

اخبار مرتبط