پرونده‌ مرتضوی‌ به‌دادگاه‌می‌رود

عکس خبري -پرونده‌ مرتضوي‌ به‌دادگاه‌مي‌رود

دادستان تهران از صدور كيفرخواست براي يك نفر ديگر از كارمندان گروه اميرمنصور آريا خبر داد. او هم‌چنين درباره آخرين وضعيت پرونده كهريزك تاكيد كرد كه از سه متهم اين پرونده تحقيق خواهد شد و سرنوشت نهايي اين پرونده نيز در نهايت در دادگاه كيفري استان رقم خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي در حاشيه مراسم معارفه سرپرست جديد دادسراي ناحيه 31 تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده متهمان كهريزك و قاضي مرتضوي گفت: همان‌طور كه سخنگوي قوه قضاييه اشاره كرد پرونده ايشان با صدور قرار منع تعقيب به دادگاه رفت و دادگاه در راي 60 صفحه‌اي خود با استدلال قرار دادسرا را رد و قرار جلب به دادرسي صادر كرد.

وي گفت: پرونده در حال حاضر به دادسرا بازگشته و طبيعتا از سه متهم پرونده تحقيق به عمل خواهد آمد و سرنوشت اين پرونده را دادگاه كيفري استان مشخص خواهد كرد.

دولت‌آبادي افزود: همان‌طور كه مستحضريد با صدور قرار جلب متهم به دادرسي، دادسرا بايد با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال كند و اين دادگاه است كه بايد در اين خصوص تصميم‌گيري كند.

جعفري دولت‌آبادي همچنين از صدور كيفرخواست براي يك نفر ديگر از كارمندان گروه اميرمنصور آريا خبر داد و در رابطه با تعداد متهماني كه قرار است در جلسه بعدي دادگاه فساد بانكي به اتهامات آنها رسيدگي شود، گفت: تا جايي كه اطلاع دارم چند تن از متهمان قبلي هستند كه دفاعيات آنها ناتمام مانده است و قرار بر اين بود كه اين متهمان دفاعيات ناتمام خود را در جلسه يك‌شنبه تكميل كنند.

۱۳۹۱/۱/۲۶

اخبار مرتبط