عكس/ ده‌نمكی پس از وقوع انفجار

0.jpg

۱۳۹۲/۱۰/۱۹

اخبار مرتبط