• فناوری فضایی به چه درد ما می خورد؟

    فناوری فضایی در حوزه های كشاورزی، پزشكی، صنعتی، مخابراتی، زیست محیطی، ژنتیك و... كاربردهای گسترده دارد و بدون شك آینده جهان هم از آن كشورهایی است كه در حوزه فضا، برنامه های دقیق و راهبردی داشته و در این زمینه پیشگام باشند.

  • حسین هدایتی:خرید باشگاه خارجی صحت دارد

    مالك باشگاه استیل آذین گفت: من در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس هیچ كاری برای انجام دادن ندارم.