• عکس خبري -کليد حل مشکلات کشور وحدت  است

    ابوترابی در گفتگو با نما:

    وحدت فراجناحی كلید حل مشكلات اقتصادی كشور است

    عضو كمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در كشور با بحران های اساسی روبرو هستیم كه مقابله و رفع آن نیازمند وحدت و هماهنگی وتدبیر فراجناحی و میان گروهی است.