• عکس خبري -نعل وارونه يا موضع غيرشفاف

  اختصاصی نما:

  نعل وارونه یا موضع غیرشفاف

  و مصادره به مطلوب كردن داستان خودكشی در ایران وقتی خودش را به لایحه تأمین امنیت زنان كه یكی از طرح های دولت است گره می زند شدن سیاسی كاری معاونت امور زنان و خانواده مكشوف می گردد.

 • عکس خبري -فرعي ضد انقلاب به نام دختر خيابان انقلاب

  اختصاصی نما:

  فرعی ضد انقلاب به نام دختر خیابان انقلاب

  مسیح علینژاد كه سالهاست ادعای مقابله با پدیده حجاب اجباری را در رسانه های غربی دارد تصویری از دختری بر روی پست برق خیابان انقلاب منتشر كرد و با هشتگ دختر خیابان انقلاب كوشید تا از این بحبوحه به نفع خود و جریان مطلوبش نهایت سوءاستفاده را كند.

 • عکس خبري -معيارهاي زنانه براي عمل انقلابي

  اختصاصی نما:

  معیارهای زنانه برای عمل انقلابی

  شكل گرفتن و نزج گفتمان زن انقلاب در طی دهه¬های گذشته با وجود مسائل و مشكلات فراوانی كه در این عرصه به سبب سیاست¬ورزی¬های نادرست داخلی و هجمه¬های خارجی صورت گرفته است، بیانگر هدف مقدس انقلاب از پای كار آوردن زنان است، زنانی كه در هر برهه حساس به شكل مستقیم و غیرمستقیم در این نظام به ایفای نقش پرداختند و خود را عنصری منفعل در جریان انقلاب اسلامی احساس نكردند