• عکس خبري -سردمداران کفر با توطئه آفريني به دنبال حفظ موقعيت خود در خاورميانه اند

    كوثری درگفتگو بانما:

    سردمداران كفر با توطئه آفرینی به دنبال حفظ موقعیت خود در خاورمیانه اند

    عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت : سردمداران كفر نگران از دست دادن سهم خویش از تجارت اسلحه و چپاول ملت های منطقه اند كه با قدرت گرفت نیروهای مقاومت در اتحاد با یكدیگر انگیزه مبارزه با زورگویان و زیاده خواهان در آنها تقویت شده و از این پس خود بدون دخالت آمریكا و متحدانش برای كشورشان تصمیم خواهند گرفت